Nowości

Aktualizacja 0.150 jest już dostępna!

Dowódcy!

Z przyjemnością informujemy, że Aktualizacja 0.150 jest już dostępna!

scr1

Lista zmian w Aktualizacji 0.150

Zmiany Ajax

W tej aktualizacji wzmacniamy Ajaxa w sposób, który zapowiadaliśmy już jakiś czas temu. Większość zmian zbliża jego siłę ognia do Jaguara EBRC, który to skutecznie korzysta z tego samego systemu uzbrojenia. Wprowadzamy następujące zmiany:

 • Zwiększono szybkostrzelność z 335 do 375
 • Zmniejszono obrażenia APFSDS z 70 do 60
 • Zwiększono penetrację APFSDS z 340 mm do 460 mm
 • Dodano nowe pociski PELE (podobne do tych używanych przez EBRC, penetracja 100 mm i obrażenia 72/48/8)
 • Zwiększono prędkość obrotu wieży do 55 stopni na sekundę
 • Zwiększono zasięg zdolności aktywnej (automatyczne namierzanie) z 50 m do 100 m
 • Zwiększono zasięg zdolności pasywnej (zwiększenie kary za kamuflaż) z 200 m do 300 m

Zmiany KF51 Panther

Wprowadziliśmy kilka zmian do czołgu podstawowego KF51 Panther, które mają charakter techniczny, ale jednocześnie poprawiają jego wydajność.

Prawdziwy problem polegał jednak na tym, że ze względu na dość skomplikowaną kwestię mechaniki możliwe było bardzo łatwe przebicie ERA Pantery, przez co pojazd pozostawał praktycznie nieopancerzony, pomimo informacji o dużej odporności dostępnej w kalkulatorze opancerzenia w garażu. Naprawiliśmy ten problem i ochrona działa teraz zgodnie z przeznaczeniem. Oprócz tego wprowadziliśmy następujące zmiany:

 • Pakiet pancerza StrikeShield jest teraz poprawnie oznaczony jako ERA w oknie inspektora pancerza
 • Dodaliśmy skierowany do przodu moduł APS, który będzie przechwytywał pociski nadlatujące od przodu (jako część systemu StrikeShield), który ma 6 ładunków, czas ładowania wynosi 0,1 s
 • Ten nowy APS w zasadzie pokrywa tylko przednią i dolną część wieży, nie chroni czołgu przed PPK atakujacymi od góry

Jak zapewne zauważyliście po możliwości wyboru modułów, pracujemy również nad nową mechaniką dla pojazdu w postaci drona Hero-120, który powinien pojawić się w najbliższej przyszłości (ale nie jest jeszcze gotowy).

Zmiany K2 Black Panther i Altay

Aby zwiększyć skuteczność Altaya i K2, postanowiliśmy dodać im nowe pociski.

K2 Black Panther:

 • Ulepszony APFSDS z penetracją 880 mm i obrażeniami 630
 • Ulepszony HEAT-MP o penetracji 960 mm i obrażeniach 780
 • Pocisk HEAT KSTAM-II atakujący od góry (nowy typ pocisku), automatycznie próbuje zaatakować od strony stropu pojazdu

Altay:

 • Ulepszony APFSDS z penetracją 870 mm i obrażeniami 630
 • Ulepszony HEAT-MP o penetracji 950 mm i obrażeniach 750
 • Ulepszony HE o penetracji 65 mm i obrażeniach 1000/280/70
 • Pocisk HEAT atakujący od góry TANKOK (nowy typ pocisku), automatycznie próbuje zaatakować od strony stropu pojazdu

Poprawki i zmiany w pojazdach

Wraz z każdą aktualizacją kontynuujemy (i będziemy kontynuować) wprowadzanie zmian w pojazdach w oparciu o opinie gracz. W tej aktualizacji wprowadzamy następujące zmiany:

 • Naprawiono błąd związany z lewitującymi elementami ERA rosyjskich czołgów MBT, który to powiększył się w poprzedniej aktualizacji; boczne panele ERA w pojazdach, których to dotyczy, działają teraz normalnie
 • Naprawiono błąd występujący w wielu pojazdach, który powodował, że mogły one mieć więcej niż jeden PPK w powietrzu w tym samym czasie, podczas gdy nie powinny
 • AbramsX: Celownik działka automatycznego działa teraz zgodnie z przeznaczeniem (jest to pakiet wielu poprawek, które obejmują wyrównanie celownika, brakujący wskaźnik penetracji i „skaczący” celownik działka automatycznego - pojazd powinien być teraz znacznie wygodniejszy w grze)
 • Akacja: Celownik jest teraz wyrównany z działem pojazdu
 • Akacja: Naprawiono błąd, w wyniku którego pociski karabinu maszynowego miały nieprawidłowe komunikaty, że gracze muszą najpierw odblokować karabin maszynowy
 • BMD-1: wydłużono czas przeładowania PPK z 10,5 s do 11 s
 • BMP-1: zwiększono liczbę punktów wytrzymałości z 1200 do 1300
 • BMP-1: Skrócono czas przeładowania ATGM z 10,5 s do 10 s
 • BWP-2000: Zwiększono szybkostrzelność z 60 do 150 pocisków na minutę
 • BWP-2000: Skrócono czas przeładowania magazynka z 6s do 4s
 • BWP-2000: Zwiększono rozmiar magazynka z 16 do 30 szt
 • BWP-2000: Zwiększono ilość przenoszonej amunicji z 480 do 960 szt
 • BWP-2000: Zmniejszono obrażenia od pocisków AP z 200 do 90
 • BWP-2000: Zmniejszono obrażenia od pocisków HE z 200 do 135
 • BWP-2000: Znacząco zmniejszono utratę kamuflażu podczas ostrzału
 • Challenger 2 ATDU: Naprawiono kilka artefaktów na zniszczonym modelu skórki Honey Badger
 • Challenger 2 Hades: Pocisk HESH zadaje teraz takie same 460 pkt. obrażeń jak w wariancie rozwiniętym
 • Derivatsiya: Kamuflaż tego pojazdu nie jest już zniekształcony
 • ERC-90 F4: Dodano nowy pocisk APFSDS M669A1 o penetracji 580 mm i obrażeniach 360
 • Gadyuka: Przełączanie między typami amunicji teraz prawidłowo przeładowuje pełny magazynek
 • Griffin 120mm: Usunięto nieprawidłową cechę nowoczesnych pocisków kinetycznych
 • Griffin 120 mm: Pociski MRM-CE HEAT nie ignorują już APS Hard-kill
 • Goździk: Naprawiono błąd, który powodował, że pociski do karabinu maszynowego miały nieprawidłowy komunikat, że gracze muszą najpierw odblokować karabin maszynowy
 • Goździk: Usunięto obrażenia niepenetrujące pocisków HEAT
 • Goździk: Pociski HEAT mają teraz poprawnie podane dodatkowe obrażenia modułów
 • Leclerc T4: Pociski nie przelatują już przez zniszczony model APS
 • Leopard Cockerill: Zmieniono wartość depresji działa widoczną w garażu z -12 na -10 (jest to tylko zmiana interfejsu użytkownika, rzeczywista depresja nie uległa zmianie)
 • M8 MGM-166: Dodano cechę Kinetyczny PPK
 • M48 GAU-8: Tryby strzału nie są już zamieniane
 • Otomatic: Magazyn na amunicję płonie i eksploduje zgodnie z przeznaczeniem (wcześniej zniszczenie magazynu na amunicję nie wywoływało pożaru)
 • Palmaria: Usunięto obrażenia niepenetrujące pocisków HEAT
 • PLZ-89: Zwiększono penetrację HESH do 500 mm (z 450 mm)
 • PLZ-89: Prędkość obrotu wieży to teraz 40s
 • Puma: Naprawiono uszkodzone tekstury
 • Puma: Naprawiono mapowanie brudu (niektóre części wydawały się zbyt brudne w porównaniu do innych)
 • Puma: Naprawiono błąd, w wyniku którego działo strzelało przez wrogie cele na krótkich dystansach
 • PzH 2000: Usunięto mechanizm Ready Rack, pojazd ma teraz zwykły magazynek
 • PzH 2000: Ustawiono czas między strzałami w magazynku na 5 sek
 • PzH 2000: Ustawiono czas przeładowania magazynka na 20 sek
 • PzH 2000: Prędkość obrotu wieży ustawiona na 40s
 • Strv 2000: Pył nie wylatuje już z czołgu przez reflektory (poprawiono efekt wizualny jazdy po piasku i śniegu)
 • T-90: Dodano dodatkowe elementy ERA do przedniej części wieży, które odpowiadają ich rzeczywistemu położeniu
 • T-90A: Dodano dodatkowe elementy ERA do przedniej części wieży, które odpowiadają ich rzeczywistej lokalizacji
 • Typ 90: Silnik wydaje dźwięku diesla
 • TOS-1M: Pociski nie przelatują już przez zniszczony model działa automatycznego 30 mm

Współczesny Kontrakt Brytyjski - Osiągnięcia

Dodaliśmy odpowiednie osiągnięcia dla współczesnego kontraktu brytyjskiego, którego to główną nagrodą jest AS90. Możecie teraz zdobyć oznaczenia i brytyjski kamuflaż, wypełniając kontrakty.

ERA poprawki

Naprawiliśmy ogólny błąd, który powodował, że moduł Kevlar Spall Liner dodawał punkty wytrzymałości do modułów ERA oraz czołgu. Może się to wydawać dobrą rzeczą (i osłabieniem), ale nie wynika to ze sposobu działania mechaniki ERA.

Główny problem polegał na tym, że mechanizm ERA był ustawiony w taki sposób, że jeśli moduł ERA miał więcej punktów wytrzymałości niż wynosiła wartość obrażeń nadlatującego pocisku, gra (w dużym uproszczeniu) zakładała, że ERA nie działa i dodawała jedynie grubość pancerza ERA do pancerza zamiast eksplodować płytkę.

Prowadziło to do wielu przypadków niedziałania ERA. Naprawiliśmy ten problem i moduły ERA chronią teraz pojazdy zgodnie z przeznaczeniem.

Ogólne zmiany

 • Naprawiono błąd, który powodował migotanie brudu na pojeździe członka drużyny, jeśli był to ten sam pojazd, który ty prowadzisz
 • Naprawiono awatar American Bull dostępny za osiągnięcie Amerykański kolekcjoner
 • Naprawiono podkład dźwiękowy artylerii podczas strzelania z karabinu maszynowego
 • Misja PvE Cerberus: Naprawiono błąd, który powodował, że jeśli zniszczyłeś wrogich poruczników w tym samym czasie, licznik pokazywał tylko jednego zniszczonego (przez co misja kończyła się niepowodzeniem)
 • Naprawiono rzadki błąd, który powodował, że gracze widzieli poruszające się wieżyczki kolegów z drużyny podczas odliczania misji, a inni gracze nie poruszali nimi
 • Poprawiono pomniejsze błędy powiązane z tłumaczeniami
 • Dodano nowe treści powiązane z przyszłymi wydarzeniami
Wyżej

Dołącz do akcji