Nowości

Aktualizacja 0.46.5 jest już dostępna!

Dowódcy!

Z przyjemnością informujemy, że Aktualizacja 0.46.5 jest już dostępna!

scr1

Lista zmian w Aktualizacji 0.46.5

TOS-1M Zmiany

Dostosowujemy wyrzutnie 122 mm z pojazdu TOS-1M w następujący sposób:

 • Zmniejszamy celność wyrzutni poprzez usunięcie korekcji ostrzału powiązanej z każdą prowadnicą z osobna
 • Zmniejszamy szybkostrzelność z 200 do 100 rakiet na minutę (czas pomiędzy wystrzałami pojedynczych rakiet zostaje zwiększony z 0,3 sekundy do 0,6 sekundy)
 • Zmniejszamy obrażenia bez penetracji z 300 do 150 dla każdej z rakiet
 • Zmniejszamy obrażenia po penetracji z 500 do 450 dla każdej z rakiet

Uważnie śledzimy i nadal będziemy śledzić informacje zwrotne dotyczące tego pojazdu, sprawdzamy również regularnie jego statystki. W razie potrzeb będziemy dokonywać kolejnych zmian

Test bezpośredniej artylerii

Analizujemy statystyki oraz raporty, które zostały zebrane podczas testów przeprowadzanych za pomocą pojazdu Akatsiya. Pojazd ten zostanie usunięty z waszych kont razem z dzisiejszą aktualizacją. Dziękujemy za udział w testach i opinie!

Ogólne zmiany

 • Przywrócono odpowiednie czasy oczekiwania na misje Kontraktowe oraz misje Bitewnej ścieżki
 • Naprawiono błąd w wyniku, którego gracze widzieli wszystkie przedmioty jako „Posiadane” w sklepie bitewnej drogi po ponownym losowaniu
 • Usunięto niepoprawne intro
 • K2: Naprawiono błąd w wyniku, którego aktywne zawieszenie nie mogło być używane po odrodzeniu
 • T-80B: Naprawiono błąd w wyniku, którego skórka T-80BV powodowała zwiększenie prędkości obrotu wieży.
 • Interfejs garażu odświeża się teraz poprawnie po sprzedaży pojazdu
 • Poprawiono pomniejsze błędy w tłumaczeniach
 • Dodano nowe elementy na potrzeby przyszłych wydarzeń
Wyżej

Dołącz do akcji