Nowości

Balans 2.0: Zmiany w systemie łupów

Dowódcy!

Aktualizacja 0.19 wznosi znaczne zmiany w systemie łupów. Od czasu wprowadzenia systemu zdobyczy w aktualizacji 0.16 mechanizm ten nękała jedna poważna zmora. Skrzynki trafiały się zbyt często i bardzo aktywni gracze byli przez nie dosłownie prześladowani. Praktycznie rzecz biorąc każda przeciętna lub lepsza gra pociągała za sobą drop skrzynek.

scr1

Innym problemem była jakość wynagrodzenia. Nawet platynowe skrzynki były łatwe do zdobycia, ale ich zawartość nie była czymś, co naprawdę dopingowałoby graczy. Im gorsza jakość, tym gorsza ich zawartość, a skrzynki takie jak brązowe miały opinię bezwartościowych.

Owe dwa czynniki - duża liczba dropów i mało ekscytujące nagrody - doprowadziły do dużej liczby zamkniętych skrzynek w inwentarzach graczy. Z postanowieniem poprawy postanowiliśmy w aktualizacji 0.19 system łupów przerobić.

Po pierwsze zmniejszyliśmy liczbę kategorii skrzynek z pięciu do trzech. Brązowych i stalowych skrzynek w charakterze dropu już więcej nie będzie (zostaną jednak u graczy).

Parametry trzech pozostałych rodzajów skrzynek zostały zmodyfikowane przez zwiększenie ich progów reputacji, przez co gracze otrzymują skrzynkę tylko wówczas, kiedy stoczą naprawdę dobrą walkę. Innymi słowy, w aktualizacji 0.19 zmniejszyła się szansa na zdobycie skrzynki. W aktualizacji 0.19 gracz musi spełnić następujące wymogi, aby zdobyć skrzynkę:

 • Srebrna skrzynka - być wśród najlepszych 2%, jeśli chodzi o reputację na serwerze, poziomie i w trybie
 • Złota skrzynka - być wśród najlepszych 1%, jeśli chodzi o reputację na serwerze, poziomie i w trybie
 • Platynowa skrzynka - być wśród najlepszych 0,1%, jeśli chodzi o reputację na serwerze, poziomie i w trybie

Chcemy, by skrzynki były zdobyczą rzadką i ekscytującą, a nie chlebem powszednim.

Skrzynki można otrzymać zarówno w PvP jak i PvE. Należy pamiętać, że złote skrzynki można zdobyć w PvE tylko na poziomie średnim lub trudnym, zaś platynowe tylko na trudnym poziomie.

Zmniejszenie liczby zdobyczy to tylko jedna strona medalu. Druga to zwiększenie wynagrodzenia. Skrzynki zyskały na wartości.

scr2

Po pierwsze, wszystkie skrzynki oznaczają zawsze drop kredytów i ogólnej reputacji. Poza tym zwiększyliśmy liczbę wzmocnień i odznaczeń. Srebrne skrzynki zawierają teraz dwa wzmocnienia lub odznaczenia, w złotych skrzynkach znajdują się trzy, a w platynowych cztery takie nagrody. Oprócz tego w platynowych skrzynkach mogą się trafić dwie rzadkie nagrody - mogą to być bardzo dobre wzmocnienia lub odznaczenia, 7 lub nawet 30 dni czasu premium. Możliwe jest nawet zdobycie 30 dni czasu premium w jednej skrzynce! To sprawia, że platynowe skrzynki bardzo zyskały na wartości.

Oto podsumowanie rodzajów skrzynek i możliwych zdobyczy:

Srebrne skrzynki

 • Srebrne wzmocnienie
 • Srebrne odznaczenie
 • Kredyty
 • Ogólna reputacja

Złote skrzynki

 • Srebrne wzmocnienie
 • Złote odznaczenie
 • Kredyty
 • Ogólna reputacja

Platynowe skrzynki

 • Srebrne wzmocnienie
 • Złote wzmocnienie
 • Złote odznaczenie
 • Platynowe odznaczenie
 • Kredyty
 • Ogólna reputacja
 • 7 dni czasu premium
 • 30 dni czasu premium

Zmiany te dotyczą skrzynek, zdobytych przed wydaniem aktualizacji 0.19 - na przykład w otwartej po aktualizacji 0.19 zdobytej przed jej wejściem skrzynki znajdą się wyżej wymienione nagrody. Co się tyczy stalowych i brązowych skrzynek, to pozostaną one w inwentarzach, ale nie zmieni się ich zawartość. Jeśli nie postanowiliśmy, co się z nimi stanie.

W przyszłości zamierzamy wprowadzić więcej sposobów zdobycia skrzynek ze zdobyczami. W aktualizacji 0.19, w codziennych misjach, za które przysługiwała nagroda w postaci stalowych i brązowych skrzynek, pojawią się srebrne skrzynki. I na tym nie koniec, bo to dopiero początek. Aktualizacja 0.19 wejdzie na serwer europejski i północnoamerykański 20 kwietnia. Więcej informacji o niej opublikujemy już wkrótce.

Do zobaczenia na polu bitwy!

Wyżej

Dołącz do akcji