Nowości

Na warsztacie: Zmiany w kosztach amunicji

Dowodcy!

Aktualizacja 0.19 przyniosła ze sobą rebalans ekonomii, co było powiązane ze zmianą parametrów pojazdów, a dokładniej mówiąc obrażeń które zadają, punktów życia, etc. Jednak doprowadziło to do dużego wzrostu zarobków na pojazdach 9 i 10 poziomu, co nie było planowane. Było to powiązane z dodatkowym wewnętrznym modyfikatorem który zmniejszał koszta użytkowe tych pojazdów. W aktualizacji 0.20 postanowiliśmy usunąć ten modyfikator, w związku z tym ceny pocisków dla pojazdów 9 i 10 poziomu zwiększą się.

scr1

W skrócie oznacza to że ceny pocisków wzrastają, jednak ogólne zarobki pozostają bez zmian. Model ekonomiczny nie zostanie zmieniony, grając pojazdami 9 i 10 poziomu nadal będzie można zarabiać, gracze grający przeciętnie będą w stanie wyjść na swoje, nawet biorąc pod uwagę wysokie koszty napraw i amunicji, jednak materiały eksploatacyjne nie są w tym miejscu brane pod uwagę tak więc jeżeli ich używacie możecie wyjść na minus.

W przyszłości jednakże pojawią się również pewne zmiany w gospodarce. Oszacowaliśmy że początkowe zmiany w cenach pocisków były zbyt restrykcyjne, dlatego postanowiliśmy zmniejszyć nieco ich cenę razem z wejściem aktualizacji 0.20. Chcemy skupić się na korelacji osiągnięć gracza a zarobków – mówiąc prościej, chcemy aby gracze zarabiali głównie dzięki swoim umiejętnościom i wynikom w grze. Gracze którzy nie robią na polu bitwy prawie nic będą zarabiać mniej.

Więcej informacji o aktualizacji 0.20

Do zobaczenia na polu bitwy

Wyżej

Dołącz do akcji