Nowości

Powtórki - poradnik

Aktualizacja 0.14 przyniosła wiele nowych funkcji i usprawnień, jedną z najbardziej wyczekiwanych nowości był system powtórek, który pozwala graczom zapisać swoje bitwy i podzielić się nimi ze znajomymi bądź zachować dla siebie.

scr1

Nagrywanie powtórek domyślnie jest wyłączone. Aby je aktywować należy otworzyć okienko całego systemu, poprzez kliknięcie w ikonkę kamery w prawy rogu ekranu. Następnie należy kliknąć przycisk "nagrywaj bitwy", od tej pory wszystkie mecze będą nagrywane

Okno zarządzania powtórkami

scr2PL

Okienko powtórek pozwala graczom na:

 • Włącznie/wyłączenie nagrywania
 • Włączenie powtórki
 • Zmianę nazwy powtórki
 • Usunięcie powtórki
 • Otworzenie lokalizacji plików z powtórkami (pliki zapisują się w folderze Saved Games\armoredwarfare\user\recordings)

Dodatkowo gracze mogą zobaczyć następujące szczegóły:

 • Autora powtórki
 • Pojazd jakim została rozegrana bitwa
 • Wersja powtórki
 • Długość powtórki
 • Nazwę pliku
 • Listę graczy w zespole Należ wziąć pod uwagę to że kompatybilność powtórek pomiędzy klientami nie jest gwarantowana. Powtórki z 0,14 mogą działać w wersji 0.15 - ale tylko pod warunkiem że nie wprowadzono wielu zmian na danej mapie bądź pojeździe. Nagrywać można bitwy PvE lub PvP.

Powtórki - klawiszologia

scr3

Po uruchomieniu powtórki panel kontrolny znajduje się na dole, składają się na niego następujące części:

 • Pasek czasu powtórki (klikając na oś można przenieść się do danego momentu powtórki)
 • Pauza (zatrzymuje powtórkę)
 • Play (wznawia powtórkę)
 • Przyciski odpowiedzialne za samą powtórkę (za pomocą tych przycisków można zwiększyć bądź zmniejszyć prędkość powtórki od 0.1x do 5x)

Przytrzymanie klawisza Ctrl skutkuje pojawieniem się kursora (który może być użyty do wybrania przycisku). Kliknięcie LPM lub PPM bez wciśniętego klawisza CTRL poskutkuje przełączeniem się pomiędzy pojazdami. Uwaga w tej wersji powtórek działa tylko widok z 3 osoby, pozostałe funkcje pojawią się w nadchodzących aktualizacjach.

Poza używaniem myszki do sterowania można używać klawiszy WSAD które umożliwiają kontrolę nad kamerą wokół pojazdu. Dzięki temu ujęcia z bitw będą jeszcze ciekawsze oraz zwiększa się kontrola nad cała sytuacją. Dodatkowo dzięki klawiszom 1,2 i 3, gracz może zapisać pozycję kamery i w razie potrzeby wrócić do niej później.

Pełna klawiszologia

 • Mysz - kontroluje ruch kamery
 • W – do przodu
 • S – do tyłu
 • A – na lewo
 • D – na prawo
 • C – na dół
 • Spacja – do góry
 • Lewy shift – szybki ruch kamery
 • 1 - Naciśnij, aby zapisać pozycję kamery, naciśnij znowu, aby dodać różne pozycje kamery
 • 2 - Naciśnij, aby przełączać między wszystkimi zapisanymi pozycjami kamery
 • 3 - Usuń wszystkie zapisane kamery
 • Lewy Ctrl - Włącz kursor myszy
 • Tab - Lista drużyny
 • Esc - Menu
 • F2 - Włącz/wyłącz interfejs

Interfejs można wyłączyć klawiszem F2. Małą demonstrację tej funkcji zobaczycie na filmiku od Herianma

Do zobaczenia na polu bitwy

Wyżej

Dołącz do akcji