Nowości

Historyczne kamuflaże – Radziecki las

Dowódcy!

Dzisiaj rzucimy okiem na kolejny darmowy kamuflaż, który pojawi się w tym miesiącu. Będzie to Radziecki las.

Wersja kamuflażu dostępna w grze będzie oparta na zdjęciu czołgów T-80BV z „Zachodniej grupy sił” (oddziały radzieckie stacjonujące w NRD) wyjeżdżających z kraju. Zdjęcie wykonano na towarowej stacji kolejowej Berlin-Adlershof w roku 1994, a pojazdy prawdopodobnie stanowiły część 6. Samodzielnej zmechanizowanej brygady obronnej strzelców (a dokładnie 65. Samodzielnego batalionu czołgowego) stacjonującej w Berlinie. W tym czasie Związek Radziecki już nie istniał, a czołgi miały oznaczenia Rosyjskie.

scr1

T-80BV, dworzec towarowy Berlin-Adlesrhof, 1994

Sam kamuflaż przystosowany jest do środowisk leśnych i składa się z zielonych, brązowych i szaro-niebieskich pasów. Wzór kamuflażu został zaczerpnięty z podręcznika kamuflaży z roku 1977, w którym opisano dokładne odcienie barwy i kształty pasów. Sam kamuflaż bazuje na poprawionym wzorcu z roku 1988. Taki sam kamuflaż leśny był stosowany jeszcze w dwóch wariantach: w jednym niebiesko-szare barwy zastąpiono jasnozielonymi, a w drugim jasnożółtymi.

scr2

T-80BV, Wünsdorf, 1994 (zwróć uwagę na różne odcienie kolorów, które nie zawsze były ujednolicone)

Niemniej nie był on stosowany zbyt często do końca lat 80., kiedy to możliwość ukrywania czołgów przed noktowizorami stała się niezbędna. Kolory kamuflażu dostosowano specjalnie w taki sposób, aby zredukować zauważalny kontrast w urządzeniach do obserwacji w podczerwieni stosowanych przez siły NATO, co pozwoliło lepiej ukrywać czołgi w nocy.

Jednak i tak był to stosunkowo rzadki kamuflaż, a wspomniane zdjęcie jest jednym z niewielu, na których został on utrwalony. Poza wcześniej pomalowanymi pojazdami ten wzór przestał być stosowany w latach 90. wraz z zaprzestaniem produkcji czołgów T-72B. Kamuflaż ten nie był nakładany przez żołnierzy w terenie, ale w warsztatach serwisowych przez wyspecjalizowany personel. Dlatego właśnie linie łamiące sylwetkę są tak wyraziste – zgodnie z opisem w podręczniku.

scr3

Kamuflaż ten najlepiej pasuje do rosyjskich czołgów podstawowych, więc doskonale się sprawdzi na serii T-80 (w tym na modelu T-80B), T-72A i T-72B. Po nałożeniu go pojazdy wyglądają jakby zostały właśnie wysłane ze Związku Radzieckiego chylącego się ku upadkowi. BWP BMP-1 i BMP-2 również będą doskonale wyglądać w tym kamuflażu, ponieważ na nich zastosowano go podczas parady wojskowej w 1994 w Wünsdorf w Niemczech, gdy ostatnie siły radzieckie opuszczały kraj.

scr4

Ten darmowy kamuflaż będzie można stosować na wszystkich pojazdach we wszystkich środowiskach. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba!

Do zobaczenia na polu bitwy!

Wyżej

Dołącz do akcji