Nowości

Pamiętniki deweloperów: Zmiany w mechanice kamuflażu

Dowódcy!

W poprzednim odcinku Pamiętników deweloperów, dotyczącym o balansie pojazdów, wspomnieliśmy o informacjach zwrotnych graczy jako ważnym źródle zmian w grze. Dzisiaj chcemy zademonstrować tę zasadę na przykładzie problemu, który ostatnio był często zgłaszany przez społeczność Armored Warfare. Chodzi o problemy, związane z rozgrywką AFV rozpoznania i osiągami w PvP.

scr1

Wasze opinie odnośnie problemów, jakie pojawiały się w rozgrywce kilku AFV rozpoznania, a zwłaszcza VBL 7 poziomu, przestudiowaliśmy bardzo dokładnie. Były one spowodowane dwoma czynnikami:

 • Sposobem interakcji współczynnika kamuflażu AFV z kamuflażem środowiskowym
 • Sposobem interakcji współczynnika kamuflażu AFV z umiejętnościami

Cała rzecz w tym, że w określonych okolicznościach (kiedy w grę wchodzą dowódcy, wspomagający kamuflaż, tacy jak Erin O’Connell), wspomniane opancerzone wozy bojowe mają zbyt dobry kamuflaż. Sprawia to, że wykrycie ich graniczy z cudem, nie wspominając nawet o zwalczaniu. W rękach wykwalifikowanych graczy tego typu AFV rozpoznania są w stanie całkowicie zdominować przebieg bitwy, czego nie planowali nasi projektanci gry.

Aby rozwiązać zaistniały problem, zamierzamy wdrożyć szereg poprawek w bieżącej mechanice kamuflażu (została ona opisana w odnośnym artykule.

W obecnej wersji odległość, z jakiej zostaje wykryty pojazd, zostaje zmniejszona poprzez kamuflaż pojazdu i bonus środowiskowy, wynikający na przykład z krzaków i innej roślinności. Prowadzi to do dwóch problemów:

 • Umożliwia graczom zebranie tylu bonusów kamuflażu, żeby pojazd mógł zostać wykryty tylko z minimalnej odległości podświetlania (50 metrów).
 • Po osiągnięciu pewnego progu wartości kamuflażu dalsze ulepszanie bonusów kamuflażu środowiskowego, wynikającego z krzaków (lub dla graczy szukających bardziej korzystnych pozycji) nie miało sensu, ponieważ wartość kamuflażu jest tak duża, że pojazd mógł być zauważony tylko w minimalnej odległości

Dlatego postanowiliśmy zmienić formułę kamuflażu środowiskowego. Zgodnie z nową formułą odległość, z jakiej zostaje wykryty pojazd, w dalszym ciągu zostaje zmniejszona przez współczynnik kamuflażu, ale następnie wartość ta jest dzielona przez (1+ bonus środowiskowy, wynikający z krzaków między tobą a wrogiem). Prosimy pamiętać, że pod uwagę brane są tylko co najwyżej dwa krzaki – z większej liczby krzaków bonusu nie otrzymasz.

Obecna formuła wygląda tak:

 • Odległość podświetlania = 50+ ((zasięg widzenia-50)*(1 - kamuflaż)

Wartość kamuflażu z (1 - kamuflaż) jest obecnie zdefiniowana jako:

 • (kamuflaż pojazdu + kamuflaż środowiskowy)

Innymi słowy kompletna formuła wygląda tak:

 • Odległość podświetlania = 50+((zasięg widzenia - 50)*(1 - kamuflaż pojazdu - kamuflaż środowiskowy))

Po zmianach formuła będzie się prezentować w następujący sposób:

 • Odległość podświetlania = 50+((zasięg widzenia-50)*((1- kamuflaż pojazdu)/(1+kamuflaż środowiskowy)))

Po takiej zmianie musimy też, oczywiście, zmienić bonus środowiskowy, wynikający z roślinności w grze. Uprzednio maksymalny bonus środowiskowy za krzak wynosił 0,3 (mogła wynosić do 0,5 za dwa krzaki) - teraz bonus za krzak będzie miał wartość 1 oraz będzie się sumować do maksymalnej wartości 2.

Powiedzmy, że VBL ze standardową wartością kamuflażu wynoszącą 38% znajduje się za dwoma krzakami, zaś ty jedziesz Warrior, w związku z czym twoja odległość podświetlania wynosi 410 metrów. Teraz wygląda to tak:

 • Odległość podświetlania = 50+((410-50)*(1-0,38-0,5) = widzisz go z odległości 93 metrów

Po zmianach będzie to funkcjonowało w ten sposób:

 • Odległość podświetlania = 50+((410-50)*((1-0.38)/(1+2))) = widzisz go z odległości 124 metrów

Aby rozwiązać problem schowanego za krzakami AFV, który strzela pociskami rakietowymi i nie zostaje wykryty, zmienimy również sposób, w jaki działa utrata bonusu kamuflażu środowiskowego przy strzelaniu.

Obecnie bonus kamuflażu środowiskowego może się zmniejszyć po odpaleniu własnych broni, przy czym krzak, zapewniający największy bonus kamuflażu środowiskowego w odległości 15 metrów od ciebie traci 66 procent bonusu kamuflażu środowiskowego przez 5 sekund.

W 1 sezonie zmienimy ten mechanizm – po wystrzeleniu 50% utraty zostanie zastosowane do całego (końcowego) bonusu kamuflażu pojazdu. Innymi słowy, utrata kamuflażu nie będzie dotyczyć "najlepszego" krzaka, lecz wszystkich krzaków i innych źródeł bonusów kamuflażu środowiskowego, dotyczących danego pojazdu.

Wskutek tych zmian:

 • Pojazdy z bardzo małym kamuflażem, takie jak czołgi podstawowe, trochę skorzystają
 • Dla pojazdów z kamuflażem średniego zasięgu, takie jak duże niszczyciele czołgów, praktycznie rzecz biorąc nic się nie zmieni
 • Niezwykle trudne do wykrycia AFV rozpoznania będzie łatwiej podświetlić
 • Strzelanie zza krzaków bez wykrycia stanie się trudniejsze

Mamy nadzieję, że się zmiany przypadną wam do gustu. Do zobaczenia na polu bitwy!

Wyżej

Dołącz do akcji