Nowości

Pamiętniki deweloperów: Zmiany w wykrywaniu – wersja 0.32

Dowódcy!

Dziś w Pamiętnikach deweloperów opowiemy Wam więcej o zmianach w systemie wykrywania, które planujemy wprowadzić w wersji 0.32.

Pierwsza zmiana dotyczy wykrywania w dymie. W bieżącej wersji aktywowanie dymu powoduje ukrycie pojazdu przed wszystkimi, a nie tylko przed graczem wykrywającym, którego linia widzenia jest zasłaniana dymem, o ile istnieje co najmniej jeden gracz, którego linia wzroku rzeczywiście zostaje przysłonięta.

scr1

Innymi słowy: aktywowanie dymu przed naszym pojazdem, który blokuje linię widzenia przeciwnika znajdującego się również przed naszym pojazdem, powoduje, że nasz pojazd staje się także niewidoczny dla wroga znajdującego się obok nasz, jak również dla wszystkich pozostałych pojazdów, względem których nie znajdujemy się w bezpośredniej linii widzenia.

Nie jest to zbyt logiczne zachowanie i powoduje, że niekiedy pojazdy nagle znikają z pola bitwy. A poza tym takie działanie systemu powoduje problemy z wydajnością serwerów.

W aktualizacji 0.32 naprawimy to i linia widzenia każdego pojazdu będzie rozważana niezależenie od innych. Jeśli jedna z linii widzenia zostanie zasłonięta dymem, ale inny pojazd będzie mógł nas zauważyć, to nasz pojazd nie zniknie i nadal pozostanie wykryty. Ponadto system będzie bardziej responsywny i będzie wykonywanych więcej kontroli wykrywań. Jazda za aktywnie uwalnianą zasłoną dymną spowoduje natychmiastowe zniknięcie pojazdy bez potrzeby oczekiwania na wykonanie w systemie kolejnej kontroli wykrywania (których częstotliwość maleje wraz z dystansem).

Ale to nie wszystko.

Zmienimy również sposób działania premii do kamuflażu zapewnianej przez krzaki i inne listowie. Krzaki zapewniają premię środowiskową do kamuflażu, a mechanika ta jest opisana w tym artykule.

W aktualizacji 0.32 zmienimy wartość kamuflażu zapewniają przez krzewy i określimy ją jako stałą liczbę ujmowaną w równaniu kamuflażu, a wartość premii będzie zależna od przecięcia długości linii widzenia granic krzaków. Może to brzmieć dziwnie, ale oznacza to, że im więcej liści znajduje się na drodze między okiem obserwatora, a wykrywanym pojazdem, tym trudniej jest wykryć ten pojazd.

Od aktualizacji 0.32 w przypadku wykrywania wroga:

  • Krzaki w odległości 15 metrów od czołgu są pomijane.
  • Promień wykrywania jest rysowany od czołgu do wroga (zapoznajcie się z artykułem, w którym opisaliśmy działanie promieni wykrywania).
  • Promień przecina wiele krzewów.
  • Wcześniej wartość kamuflażu wykrywanego wroga była zwiększana dzięki stałym premiom za każdy krzew – teraz podstawowa wartość kamuflażu od krzewów jest modyfikowana przez odległość, jaką przebywa promień w krzakach.

Ta zmiana rozwiązuje kilka problemów w aktualnym systemie wykrywania, gdzie wiele krzewów (bez względu na ich wielkość) dodawało taką samą wartość kamuflażu. Teraz jeśli krzew jest mały, zapewnia on mniejszą wartość kamuflażu niż wcześniej, a system nie musi oddzielnie liczyć każdego krzewu.

scr2

Wartość kamuflażu zapewniana przez listowie w tym nowym ujęciu nie będzie większa niż wcześniej, ponieważ nałożyliśmy ograniczenie na wartość premii zapewnianą przez krzewy o danej wielkości. Więc krzewy nie zaczną nagle zapewniać wybitnego kamuflażu, a wręcz przeciwnie, małe krzaczki będą zapewniać malutką wartość kamuflażu. Dlatego też należy zwracać uwagę na wskaźnik kamuflażu kierunkowego widoczny w lewym dolnym narożniku ekranu.

scr3

I na koniec: wartości kamuflażu zapewniane przez krzewy i korony drzew kumulują się. Korona drzewa pokrywająca się z krzakiem zapewnia dwukrotnie większy kamuflaż. Jednak kumulować będą się tylko dwie takie premie, więc jeśli kilka koron pokrywa się z kilkoma krzakami to nie spowoduje to większego wzrostu wartości kamuflażu.

Mamy nadzieję, że spodobają się Wam te zmiany i jak zwykle:

Do zobaczenia na polu bitwy!

Wyżej

Dołącz do akcji