Nowości

Historyczne kamuflaże – Syria

Dowódcy!

Dzisiaj opowiemy Wam o kolejnym bliskowschodnim kamuflażu, który był stosowany w Syrii.

scr1

Składa się on z piaskowych, szarych i zielonych pasów, podobnie jak izraelski kamuflaż, ale jest on od niego młodszy o około dziesięć lat. Jest on oparty na wzorze namalowanym na przejętym syryjskim BMP-1, który czekał na rozebranie na części w ośrodku izraelskim po Wojnie Jom Kippur w 1973 roku.

Czy w rzeczywistości te dwa kamuflaże mogą być ze sobą powiązane? Zdecydowanie tak, ponieważ proces rozwojowy kamuflażu zazwyczaj rozpoczyna się od porównania już istniejących wzorców stosowanych w krajach na całym świecie, a najlepsze składniki (według twórcy) są następnie dopracowywane i stosowane w tworzonym kamuflażu.

Niemniej ten kamuflaż był stosowany przez siły syryjskie nawet po zakończeniu Wojny Jom Kippur. Część pojazdów z tym kamuflażem była stosowana podczas Syryjskiej Wojny Domowej przez obie strony konfliktu, a kilka wpadło nawet w ręce ISIS.

scr2

Kamuflaż ten wprowadzamy wraz z bliskowschodnimi, flagami, detalami i chorągwiami, np. syryjskimi oraz starą flagą Iraku z czasów Pustynnej burzy. Przedmioty te będą normalnie dostępne w grze, tak jak inne chorągwie i detale.

scr3

Kamuflaż ten będzie można stosować na wszystkich pojazdach we wszystkich środowiskach. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba!

Do zobaczenia na polu bitwy!

Wyżej

Dołącz do akcji