Nowości

Na warsztacie: Przyszłe zmiany w gospodarce

Dowódcy!

Do gorąco dyskutowanych tematów wśród graczy i deweloperów należy gospodarka w grze Armored Warfare, zwłaszcza zarobki i ich relacje do cen i kosztów w grze. W tym artykule pragniemy przedstawić Wam nasze plany, odnoszące się do gospodarki Armored Warfare.

scr1

Aktualizacje 0.19 i 0.20 wniosły wiele znacznych zmian w wielu mechanizmach Armored Warfare, w tym też takich, które mają duży wpływ na ekonomię gry. Czas zniszczenia, liczba punktów życia, obrażenia pocisków i konstrukcja opancerzenia - wszystkie te czynniki jej w pewnym stopniu dotyczą. Po wydaniu aktualizacji 0.20 przyjrzeliśmy się uważnie gospodarce w grze jako takiej jak również odnośnym informacjom zwrotnym graczy, a następnie postanowiliśmy wprowadzić pewne zmiany.

Naszym celem nie jest spowolnienie postępu gry, lecz wdrożenie systemu, w którym wkład gracza do bitwy i osobiste osiągi są sprawiedliwie nagradzane.

Pierwsze kroki podjęliśmy razem z aktualizacja 0.20.3831, kiedy to zwiększyliśmy nagrody w trybie globalnych operacji oraz usunęliśmy koszty amunicji oraz napraw aby tryb był bardziej rentowny. Planujemy również dalsze kroki aby tryb był bardziej opłacalny.

Gospodarka dotycząca kredytów

Pierwszą i najważniejszą zmianą, jaką zamierzamy wprowadzić, jest zdefiniowanie na nowo wynagrodzeń. W aktualizacji 0.20 kredyty i reputacja stanowią nagrodę za mniej więcej te same akcje, takie jak wygranie bitwy lub zadanie obrażeń.

W przyszłości reputacja będzie przysługiwać za to samo, zaś zarobki w kredytach zostaną zbalansowane i będą po większości zależne od zadanych obrażeń, a nie dużej liczby parametrów, jak dzieje się dzisiaj. W tym celu kredyty za zadane obrażenia zostaną zwiększone o 50%.

Aby uniknąć nadmiernych i niezbalansowanych zarobków w kredytach względem zdobywanej reputacji, wprowadzimy w gospodarce kilka poprawek, takich jak:

 • Usunięcie mnożnika kredytów za zwycięstwo i zastąpienie go stałymi kredytami, przyznawanymi za zwycięstwo
 • Usunięcie zarobków w kredytach za zniszczenie i asysty (są one uwzględnione w 50-procentowym wzroście)
 • Zmiana mechanizmu wynagrodzenia za obrażenia: teraz nagradzani są tylko gracze, którzy zadają obrażenia, ale sami nie podświetlają celu (spadek jest kompensowany większymi nagrodami za obrażenia, jako że opancerzone wozy bojowe zadają teraz również obrażenia, niekiedy bardzo znaczne)

W wyniku tych zmian gracze, którzy nie wnoszą niczego do bitwy, powinni przeżyć gwałtowny spadek zarobków, podczas gdy zarobki umiejętnych i aktywnych graczy powinny utrzymać się na tym samym poziomie lub wzrosnąć. Dodatkowo zwiększymy kary w kredytach za obrażenia, zadane drużynie.

Uproszczenie gospodarki

Armored Warfare zawiera wiele różnych modyfikatorów gospodarki, które są trudne do śledzenia, co powoduje, że wyniki bitwy czasami trudno jest obliczyć i przewidzieć ze względu na dużą liczbę ekonomicznych czynników. Chcemy, by system ten był bardziej zrozumiały i dlatego planujemy usunąć kilka modyfikatorów ekonomicznych oraz skoncentrować się na głównych źródłach dochodów. W tym celu usuniemy:

 • Bonusy za serie zniszczeń (kilka zniszczeń z rzędu)
 • Bonusy za serie asyst (kilka asyst z rzędu)
 • Bonusy za serie podświetleń (kilka podświetleń z rzędu)
 • Nagrody za zniszczenie modułów pojazdu i zranienie członków załogi
 • Nagrody za wdrożenie dymnych barier (które mają nieznaczny wpływ na łączne zarobki)

Nagrodę za podświetlenie wrogiego pojazdu będą dostawać tylko ci gracze, którzy podświetlili go jako pierwsi. Zmiany te zostaną zrekompensowane wzrostem dochodów z innych źródeł (na przykład zlikwidowane zarobki za zniszczone moduły zrekompensują większe zarobki za standardowe obrażenia), w związku z tym przeciętne zarobki nie ulegną zmianie.

Dalsze plany

Wymienione powyżej zmiany zgodnie z planem mają pojawić się w aktualizacji 0.21. Choć będą miały znaczący wpływ na gospodarkę, nie są ostateczne. Kolejne aktualizacje wniosą dalsze poprawki, w tym między innymi:

 • Zmiany dotyczące zarobków za przechwycenie bazy, które mają być bardziej sprawiedliwe
 • Zarobki za obrażenia poprzez podświetlenie będą dzielone między wszystkich, którzy podświetlają pojazd (teraz wynagrodzenie za obrażenia poprzez podświetlenie otrzymuje tylko ta osoba, która jako pierwsza zacznie podświetlać wrogi cel, obecnie gracz może aktywnie podświetlać, ale jeśli nie zaczął podświetlać jako pierwszy wrogiego celu, nie dostanie za to żadnej nagrody; jest to naszym zdaniem dość niesprawiedliwe)
 • Gracze, zadający obrażenia celom, które podświetla ktoś inny, będą otrzymywać zmniejszone wynagrodzenie (obecnie dostają takie samo wynagrodzenie jak gdyby podświetlali sami cele, co nie jest w porządku w stosunku do graczy, którzy podświetlaniem ryzykują wykrycie przez wroga, co jest bardziej niebezpieczne)
 • Gracze, którzy zadają obrażenia celom, unieruchomionym przez kogoś innego, będą otrzymywać zmniejszone wynagrodzenie (obecnie stan unieruchomienia nie ma znaczenia, ale gracze, którzy strzelają do poruszających się celów, ryzykują więcej, jako że cele te mają więcej możliwości obrony)
 • Przeróbka zarobków w PvE (zwiększenie różnicy za wygrane i przegrane)
 • Przeróbka bonusów za poziomy w bitwie (zostaną zastąpione kombinacją bonusu za poziom pojazdu i bonus różnicy poziomów między Tobą a wrogim celem)
 • Zmiany dotyczące modyfikacji (zastąpienie modyfikacji, zmniejszających otrzymywane obrażenia, modyfikacjami zwiększającymi punkty życia, co ogółem prowadzi do zwiększenia zarobków)

I tak dalej. W dalszej perspektywie rozważamy dodanie dwugodzinnego wzmocnienia oraz możliwości łączenia wzmocnień niższej jakości lub insygniów celem.

Krok po kroku weźmiemy pod lupę wszystkie aspekty gospodarki, aby gra była bardziej logiczna i komfortowa. Jak zapowiadaliśmy, nie zamierzamy zwiększyć grindu w porównaniu z czasem przed Balansem 2.0, gracze nie będą też tracić kredytów w bitwach (co gwarantuje system kompensacji, który dba o to, aby gracze nie wydawali kredytów w bitwach, chyba że korzystają z materiałów konsumpcyjnych).

Chcemy, by gospodarka w grze była sprawiedliwa i zrozumiała.

Do zobaczenia na polu bitwy!

Wyżej

Dołącz do akcji