O stronie

Interfejs Bitwy

Interfejs bitwy w Armored Warfare zawiera elementy, umożliwiające graczowi obserwację i ocenę sytuacji na polu bitwy.

scr1

Kliknij obraz, aby otworzyć większą wersję

 • 1) Lista Twojej drużyny i drużyny wroga: pokazuje listę graczy ze znacznikami klanu każdej drużyny
 • 2) Zadawane obrażenia: lista celów, którym zadałaś lub zadałeś obrażenia w bitwy oraz ilość zadanych obrażeń (można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach interfejsu)
 • 3) Pozostałe punkty: licznik ten odnosi się do globalnych operacji (więcej na temat znajdziesz w poradniku o globalnych operacjach)
 • 4) Wskaźniki celów: licznik ten odnosi się do globalnych operacji (więcej na temat znajdziesz w poradniku o globalnych operacjach)
 • 5) Otrzymywane obrażenia: lista wrogów, którzy uszkodzili Twój pojazd podczas bitwy (można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach interfejsu)
 • 6) Przyciski formatów drużyny: gracze mogą zadecydować, w jaki sposób wyświetlają się członkowie drużyny. Aby zmienić format drużyny, przytrzymaj Ctrl i kiedy ukaże się kursor myszy, kliknij na wybrany przycisk.
 • 7) Wskaźnik pojazdu wroga: pokazuje informacje o wrogim graczu, w tym (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) jego batalion, nick, pozostałe punkty życia, poziom i klasę (można dopasować w ustawieniach interfejsu)
 • 8) Wskaźnik podświetlenia: ikony żółtych oczu wskazują na to, że inni gracze widzą Twój pojazd; kiedy pojazd znika z pola widzenia wroga, ikona robi się szara
 • 9) Wskaźnik dzikich kart: pokazuje pozycje najbliższych dzikich kart (więcej szczegółów znajduje się w poradniku o globalnych operacjach)
 • 10) Licznik przeładowania:pokazuje czas przeładowania pocisku
 • 11) Odległość do przeciwnika: pokazuje odległość do przeciwnika, do którego celujesz
 • 12) Licznik granatów dymnych: pokazuje liczbę pozostałych granatów dymnych
 • 13) Licznik przeładowania granatów dymnych:pokazuje czas przeładowania wyrzutni granatów dymnych
 • 14) Wskaźnik celu: wyświetla pozycję najbliższego celu do przechwycenia
 • 15) Wskaźnik punktów życia: wyświetla pozostałą i maksymalną liczbę punktów życia wraz z zielonym paskiem zdrowia
 • 16) Siatka celownika: tu właśnie trafią Twoje pociski; rozmiar okrętu oznacza celność, kolor siatki zaś prawdopodobieństwo penetracji (czerwony - pociski nie przebiją celu, zielony - pociski mogą przebić cel, zielony - pociski przebiją cel)
 • 17) Wskaźnik pojazdu: ikona pokazuje kierunek, w którym skierowany jest Twój pojazd i jego wieża oraz obrażenia modułów (uszkodzone komponenty wyświetlają się na żółto, zniszczone na czerwono)
 • 18) Wskaźnik amunicji: pokazuje rodzaj wybranego i załadowanego pocisku (pociski są oznaczone kolorami - niebieski oznacza pociski kinetyczne, czerwony PK, zaś żółty POB)
 • 19) Wskaźnik materiałów eksploatacyjnych: pokazuje dostępne materiały eksploatacyjne, które mogą naprawić Twoje moduły, wyleczyć załogę lub ugasić palący się silnik lub bak
 • 20) Mapka: pokazuje pozycję sojuszników, wykrytych przeciwników, celów, odległość, z jakiej możesz podświetlić wrogów (mały okrąg) oraz odległość, z jakiej widzisz przeciwników, których podświetlił ktoś inny (duży okrąg)
 • 21) Log wiadomości: pokazuje, co się dzieje na polu bitwy (zniszczonych przeciwników, aktywność sojuszników)
 • 22) Aktywne zdolności: pokazuje zdolności które mogą być aktywowane (takie jak: Oznacz Cel, Zmechanizowana Piechota itd.)

Szczegółowo o wskaźniku statusu pojazdu

scr2

 • 1) Wskaźnik załogi (dowódca): ten rząd ikon pokazuje status członków załogi. Ranieni członkowie załogi wyświetlają się na żółto lub czerwono w zależności od ich stanu. Raniony dowódca pociąga za sobą zmniejszenie ogólnych osiągów
 • 2) Wskaźnik załogi (kierowca): raniony kierowca zmniejsza mobilność pojazdu
 • 3) Wskaźnik załogi (działonowy):raniony działonowy zmniejsza celność broni
 • 4) Wskaźnik załogi (ładowniczy): raniony ładowniczy wydłuża czasy przeładowania (należy pamiętać, że niektóre pojazdy nie mają ładowniczego, a ich broń jest ładowania automatycznie)
 • 5) Wskaźnik osłony: szary pasek pokazuje kierunek, z którego pojazd chronią przeszkody lub krzaki, zapewniające bonus kamuflażu
 • 6) Współczynnik kamuflażu: skala ta pokazuje, w jakim stopniu Twój pojazd jest schowany na polu bitwy; im bardziej jest zapełniony, tym ciężej jest przeciwnikowi podświetlić Twój pojazd
 • 7) Wskaźnik pojazdu: ikona pokazuje kierunek, w którym skierowany jest Twój pojazd i jego wieża oraz obrażenia modułów (uszkodzone komponenty wyświetlają się na żółto, zniszczone na czerwono)
 • 8) Wskaźnik modułów (celowniki dowódcy): ten rząd ikon pokazuje stan modułów (uszkodzone moduły wyświetlają się na żółto, zniszczone na czerwono) Uszkodzone moduły pogarszają osiągi pojazdu. Ta ikona oznacza celowniki dowódcy: uszkodzenie ich zmniejsza zasięg widzenia pojazdu
 • 9) Wskaźnik modułów (celowniki działonowego): uszkodzone celowniki działonowego zwiększają czas celowania
 • 10) Wskaźnik modułu (armata): uszkodzone działo zmniejsza celność broni
 • 11) Wskaźnik modułu (mechanizm ładowania): uszkodzony mechanizm ładowania wydłuża czas przeładowania broni
 • 12) Wskaźnik modułu (pierścień wieży): uszkodzony pierścień wieży zmniejsza prędkość obrotu wieży
 • 13) Wskaźnik modułu (gąsienice): zniszczone gąsienice lub koła powodują unieruchomienie pojazdu
 • 14) Wskaźnik modułu (silnik): uszkodzony silnik znacznie zmniejsza mobilność pojazdu, a zniszczony go unieruchamia
 • 15) Wskaźnik modułu (magazyn amunicji): uszkodzony magazyn amunicji wydłuża czas przeładowania broni, zniszczony zaś może spowodować pożar, który - o ile nie zostanie natychmiast ugaszony - z kolei zniszczy Twój pojazd
 • 16) Wskaźnik modułu (zbiornik paliwa): uszkodzony zbiornik paliwa nie daje żadnego efektu, ale zniszczony może spowodować pożar, który - o ile nie zostanie on natychmiast ugaszony - zniszczy Twój pojazd
 • 17) Wskaźnik modułu (SOA): uszkodzony SOA czasem nie działa, zaś zniszczony nie działa w ogóle
 • 18) Wskaźnik tempomatu: naciśnij jeden raz R, aby nieprzerwanie jechać wolno do przodu, zaś dwa razy, aby jechać z maksymalną prędkością
Wyżej

Dołącz do akcji