O stronie

Sterowanie i Ustawienia

Do gry w Armored Warfare służy mysz i klawiatura. Ustawienia klawiatury i myszy można zmienić w menu ustawień, które znajduje się w Garażu. Należy w tym celu nacisnąć klawisz „Escape”.

scr1

Ustawienia myszy

Czułość myszy ustawia się przy pomocy trzech suwaków w menu "Ustawienia". Pierwszy suwak jest oznaczony jako „Tryb artyleryjski” i służy do ustawienia czułości widoku z góry dla klasy dział samobieżnych. Drugi i trzeci suwak służy do ustawienia czułości myszy na osi X i Y (pionowej i poziomej). Oprócz tego można odwrócić ruch myszy w pionie i poziomie.

Ustawienia klawiatury

Standardowe funkcje klawiszy klawiatury:

Poruszanie:

 • W – naprzód
 • S – wsteczny bieg
 • A – lewo
 • D – prawo
 • R – naprzód w trybie tempomatu (naciśnij kilka razy, aby ustawić prędkość początkową)
 • F – wsteczny bieg w trybie tempomatu (naciśnij kilka razy, aby ustawić prędkość początkową)
 • Spacja – hamulec

Klawisze akcji:

 • G – odpalanie granatów dymnych
 • E – specjalna zdolność
 • C – przeładowanie magazynku (w działach automatycznych)
 • H – reflektory
 • LShift – przełącznik trybu snajpera (wł./wył.)

Amunicja i materiały eksploatacyjne:

 • 1-5 – wstępne ustawienia amunicji (amunicję można umieścić w odpowiednich slotach w Garażu)
 • 6-9 – materiały eksploatacyjne (materiały eksploatacyjne można umieścić w odpowiednich slotach w Garażu)

Okna:

 • Tab – wyświetlanie składu i wyników drużyny
 • Z – szybkie menu komend
 • F1 – pomoc

Czat:

 • Enter – otwórz/zamknij czat i wyślij wiadomość
 • Tabulator – zmieniaj kanały czatu między „drużyną ", „wszystkimi” i „plutonem"

Szybkie polecenia na czacie:

 • T- „Atak!"
 • F4 - „Broń bazy!"
 • Potwierdzam!
 • F6 - „Odmowa!"
 • F7 - „Pomocy!"
 • F8 - „Przeładowanie!"
 • F9 - „Dziękuję!"

Mysz:

 • LPM - ognia
 • PPM - automatyczne celowanie (jeśli ponad celem wroga), przytrzymaj, aby obrócić kamerę

Inne:

 • F2 – ukryj interfejs bitwy
 • PrtScr – zapisz zrzut ekranu
 • L-Ctrl – pokaż kursor myszy w bitwie

Zmiana ustawień klawiszy

Określone funkcje można przypisać do różnych klawiszy. Aby to zrobić, otwórz listę klawiszy w ustawieniach i przesuń kursor myszy nad funkcją, którą chcesz przypisać do innego klawisza (tło powinno się zmienić), a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy. Wyświetli się nowe okno z prośbą o wprowadzenie danych. Naciśnij najpierw klawisz, który chcesz przypisać do wybranej funkcji, a następnie przycisk "OK". Jeśli spróbujesz przypisać klawisz, który jest już przypisany do jakiejś funkcji, wyświetli się ostrzeżenie z zapytaniem, czy naprawdę chcesz to zrobić.

Zmiana czułości myszy

Aby zmienić czułość myszy, otwórz okno „Panel sterowania" w menu Ustawień. Czułość każdej osi (X i Y) można określić niezależnie od siebie, podobnie jak czułość kierowania ognia artyleryjskiego.

Wyżej

Dołącz do akcji