O stronie

Mapa Martwa Przepaść

Mamy przyjemność zaprezentować drugą wielką mapę globalnych operacji, zwaną Martwa Przepaść, która do Armored Warfare wejdzie wraz z aktualizacją 0.19 „Tanks Reloaded!"

Podczas misji Lwy Nekwela wtargnęły na obszar rolniczy, zdziesiątkowały ludność w mieście i przejęły kontrolę nad wszystkimi środkami transportu i lokalną rafinerię oraz zainstalowały swoje oddziały wojskowe. Druga frakcja zwana TRF przejęła następnie kontrolę nad regionem, usuwając z niego wrogie frakcje i wykorzystując zasoby, w tym cywili, których uzbrojono i wdrożono do walki. Nie uczyniła jednakże nic, aby przywrócić w rejonie bezpieczeństwo ludności cywilnej. Na tym właśnie polega misja gracza, który ma zaprowadzić w regionie porządek, wypierając z niego obie wrogie siły.

scr1

Martwa Przepaść to bardzo duża mapa (1800 x 1800 metrów), inspirowana górzystym Kaukazem. Występują na niej typowe dla epoki Związku Radzieckiego wojskowe struktury, obiekty przemysłowe i architektoniczne.

Zawiera wiele popularnych elementów z pierwszej mapy Globalnych Operacji Przejście przez pustynię:

  • Teren mieszany
  • Dzikie karty
  • Różne cele
  • Przeciwnicy-boty

Tak jak w „Przejściu przez pustynię” cele będą się zmieniać podczas misji i zostaną opisane szczegółowo w oddzielnym artykule.

Mechanika mapy

Na mapie obecne są dwie popularne mechaniki, wprowadzone po raz pierwszy w Przejściu przez pustynię - przeciwnicy-boty i dzikie karty.

scr2

Pojazdy-boty w Martwej Przepaści to siły zbrojny Lwy Nekwela, zmierzające do okupacji regionu. Nie są może na tym terenie bardzo silne, ale rozchodzi się o fanatyków, którzy na pewno nie poddadzą się żadnej innej frakcji. Pozostaje więc tylko ich rozgromienie, przy czym przy zmianie celu na pomoc Lwom przybędą posiłki.

Dzikie karty na mapie „Martwa Przepaść” są podobne do tych występujących w „Przejściu przez pustynię” z kilkoma drobnymi różnicami:

  • Inny jest dron rozpoznania
  • Bombowce Tu-22M3 zastąpiły B-2 Spirit z mapy „Przejście przez pustynię”

Wykorzystanie i zasady działania dzikich kart nie uległy zmianie. Zostały już one opisane w artykule o dzikich kartach na mapie Przejście przez pustynię.

Elementy mapy

Pozycje startowe graczy znajduję się na południowo-zachodnim i północno-wschodnim obszarze mapy. Sama mapa dzieli się na cztery obszary, przecięte od północy na południe małą rzeką:

  • Autostrada
  • Rafineria ropy naftowej
  • Obiekty radarowe i łączności
  • Miasto i zajezdnia kolejowa

Dostęp do każdego obszaru nie stanowi żadnego problemu – rzeka nie jest przeszkodą dla pojazdów, które bez trudu mogą ją przemierzyć. Gracze, którzy pragną utrzymać swą prędkość, mogą skorzystać z obecnych mostów.

highway

Obszar z autostradą na północy jest stosunkowo oderwany od południowych celów. Pełno tu wraków samochodów, porzuconych przez mieszkańców, uciekających przed fanatycznymi Lwami Nekwela. Kilka budynków oferuje wyśmienitą osłonę dla graczy, preferujących walkę z małej odległości.

petroleum

Rafineria ropy naftowej to wielki obiekt-cel, położony na południe od autostrady. Podobnie jak w przypadku części z autostradą, tu też nie brakuje możliwości osłony w postaci wielkich budynków i mniejszych obiektów, takich jak ciężarówki i kontenery. Sama rafineria ma strategiczne znaczenie i oznacza dostęp do wszystkich części mapy.

radar

W przypadków obiektów radarowo-łącznościowych rozchodzi się o starą wojskową instalację, połączoną z wielkim bunkrem, położonym pośrodku mapy między dwoma rzekami. Przejęcie nad nimi kontroli ma kluczowe znaczenie przy próbach zaatakowania miasta. Położone opodal wzgórza można wykorzystać jako pozycje strzelania do sił wroga i zaskoczenia go na otwartej przestrzeni. Rozpościerający się wokół teren zaś nadaje się idealnie do błyskawicznych ataków.

depot

I jeszcze kilka słów na temat ostatniej części mapy czyli miasta z zajezdnią kolejową. Południowa część mapy oferuje dużo możliwości osłony i ciężko stąd wykurzyć siły przeciwne. Zachowaj ostrożność!

Martwa Przepaść to tylko jedna z szeregu map, sporządzanych obecnie na potrzeby globalnych operacji.

Więcej na ten temat ujawnimy w niedalekiej przyszłości!

Wyżej

Dołącz do akcji