O stronie

Opancerzenie i Pociski

Aby w Armored Warfare zadawać obrażenia pojazdom wroga, gracz musi w pierwszej linii przebić pociskami ich opancerzenie. Prawdopodobieństwo penetracji zależy od kilku faktorów:

 • Grubości opancerzenia celu (cięższe pojazdy mają znacznie grubszą „skórę” niż lżejsze)
 • Rodzaju i skuteczności pocisków (pociski mają wartość penetracji, która oznacza ilość opancerzenia, które są w stanie przebić)
 • Odległości do celu (pociski kinetyczne tracą wartość penetracji wraz z odległością)
 • Kąta uderzenia (pociski uderzające pod kątem ostrym mogą odbić się rykoszetem od celu)

Aby umożliwić graczom szybkie oszacowanie penetracji, wprowadzono do Armored Warfare funkcję zwaną wskaźnikiem penetracji.

scr1

Ilekroć gracze przesuwają siatkę celownika nad celem, zmienia ona kolor:

 • Zielony: penetracja jest prawdopodobna
 • Żółty: penetracja jest możliwa, ale nie gwarantowana
 • Czerwony: pociski nie przebiją celu

Rodzaje pocisków

W grze występują następujące podstawowe rodzaje pocisków:

Amunicja przeciwpancerna powinna być najbardziej niezawodna ze wszystkich rodzajów amunicji i zdolna do zadania przewidywalnych, choć nie największych, obrażeń przy zachowaniu dużych wartości penetracji, dużej prędkości wylotowej i dużej celności. Rozchodzi się tu o najlepsze pociski przeciwko ciężko opancerzonym celom oraz do strzelania z ukrycia (snajperskie).

Pociski i PPK kumulacyjne to z założenia najlepsze pociski przeciwko lekko opancerzonym pojazdom ze słabym pancerzem oraz cienko opancerzonym partiom ciężkich pojazdów (na przykład tył czołgu podstawowego), zwłaszcza z małych odległości, przy których celność nie gra tak dużej roli, zadające duże obrażenia takim celom, powodujące więcej obrażeń modułów/załogi i z większym prawdopodobieństwem podpalające wrogów. Minusy tej amunicji to mała prędkość wylotowa pocisków, gorsza celność oraz fakt, że opancerzenie kompozytowe zmniejsza ich skuteczność.

Pociski i PPK odłamkowo-burzące są najbardziej przydatne w następujących sytuacjach:

 • Kiedy nie można przebić pancerza wroga, a gracz chce zadać przynajmniej trochę obrażeń, na przykład aby wykończyć wroga z grubym pancerzem, któremu zostało niewiele punktów życia
 • Do niszczenia gąsienic i unieruchomienie wroga
 • Do niszczenia modułów w pojazdach wroga
 • Uniemożliwiają wrogowi przechwycenie bazy (nawet niewielkie obrażenia sprawiają, że licznik przechwycenia stoi w miejscu)
 • Do ostrzału celów prawie bez pancerza (zwykle czterokołowe opancerzone wozy bojowe)

HESH/HEP/PISH/i PPK termobaryczne są bardzo skuteczne przeciwko pochylonemu pancerzowi i mają własny zestaw słabych punktów - innymi słowy ze względu na inną mechanikę słabe („zielone”) obszary opancerzenie są inne niż w przypadku pocisków kinetycznych/kumulacyjnych. Pociski te zadają też maksymalne obrażenia modułów. Minusem jest fakt, że są dość rzadko spotykane i występują jedynie w kilku pojazdach, co zapewnia niepowtarzalną rozgrywkę.

scr2

Każdy rodzaj amunicji sprawdza się w określonych sytuacjach, przy czym pociski pełnokalibrowe są z zasady uniwersalne. Pociski scalone są używane w zwalczaniu celów bez specjalnego pancerza oraz lekkich celów, zaś pociski burzące celów z bardzo cienkim pancerzem (lub jeśli bardzo cienkie opancerzenie nie może być spenetrowane w inny sposób, aby zadać przynajmniej trochę minimalnych obrażeń). Po uderzeniu wszystkie pociski przechodzą test penetracji (porównanie wartości penetracji pocisku do wartości pancerza). Udany test oznacza, że pocisk spowodował obrażenia, a nieudany, że nie spowodował żadnych obrażeń (pociski PK) lub tylko niewielką ilość obrażeń (w tym przypadku pociski PO).

Rodzaje opancerzenia

Pancerz pojazdu może ograniczyć działanie pocisku bądź je w zupełności udaremnić. Istnieje kilka rodzajów opancerzenia, przy czym każdy rodzaj jest odporny na inny rodzaj pocisków. Dwa główne rodzaje opancerzenia to:

 • Homogeniczne (bez szczególnych atutów i słabych punktów)
 • Kompozytowe (bardzo odporne na pociski PK, występujące tylko w zaawansowanych pojazdach)

Każdy pojazd może zostać wyposażony w dodatkowe rodzaje opancerzenia:

 • Pancerz warstwowy (to zasadniczo dodatkowa płyta opancerzenia, skuteczna przeciwko pociskom scalonym i odłamkowo-burzącym)
 • Pancerz reaktywny (bardzo skuteczny przeciwko pociskom scalonym, ale nieużyteczny wobec pocisków PP)
 • Ekran siatkowy (skuteczny przeciwko pociskom PK i PO, ale bezużyteczny wobec PP)

scr3

Trafienia i krytyczne trafienia

Żaden pojazd nie jest pusty - wewnątrz pojazdu znajdują się:

 • Wewnętrzne moduły (takie jak silnik, zbiornik paliwa, amunicja)
 • Załogi (dowódca, działonowy, ładowniczy i kierowca)

Skuteczna penetracja może prowadzić do regularnego (punkty życia pojazdu zmniejszają się o wartość odpowiadającą uszkodzeniu przez pocisk) lub krytycznego trafienia - pocisk uszkadza lub niszczy moduł lub rani członka załogi. Uszkodzone lub zniszczone moduły wpływają na zachowanie pojazdu. Na przykład pojazdy ze zniszczonym silnikiem są unieruchomione, a zniszczone działo uniemożliwia strzelanie. Moduły te naprawiają się automatycznie do stanu uszkodzonych (to znaczy mniej skutecznych - pojazd porusza się wolniej, działo strzela mniej dokładnie itp.) Aby naprawić uszkodzenia, gracz musi użyć podręcznego zestawu narzędzi.

Dodamy, że ranni członkowie załogi nie wracają automatycznie do zdrowia, a pojazd odnosi masywne straty odnośnie aspektów, zależnych od załogi. Na przykład pojazdy z ranną załogą dużo wolniej ładują broń, a z rannym kierowcą jadą i obracają się znacznie wolniej. Aby wyleczyć załogę, należy użyć apteczki pierwszej pomocy.

W rzadkich przypadkach krytyczne trafienia mogą mieć skutki uboczne. Trafienie baku z paliwem oraz magazynu amunicji może spowodować pożar w pojeździe, który będzie pochłaniał punkty życia aż do chwili jego ugaszenia (przy pomocy gaśnicy lub z czasem samoistnie; kilka zaawansowanych pojazdów wyposażonych jest w automatyczne systemy gaszenia pożaru).

Wyżej

Dołącz do akcji