O stronie

Zasady

W tej sekcji znajdziesz podstawowe zasady bieżącej Kampanii fabularnej. Wróć do Centrum Kampanii fabularnej.

System zasobów

Obecnie siły Peryhelium składają się z 200 ludzi z lekkim transportem i 7 ciężkich pojazdów opancerzonych różnych typów:

 • 1 T-80U (Czołg podstawowy 7 poziomu)
 • 1 T-90 (Czołg podstawowy 7 poziomu)
 • 1 T-72B3 (Czołg podstawowy 8 poziomu)
 • 1 T-90A (Czołg podstawowy 8 poziomu)
 • 1 T-90MS (Czołg podstawowy 9 poziomu)
 • 1 BMPT-72 (Niszcyciel czołgów 9 poziomu)
 • oraz 1 BMPT Mod.2017 jako osobisty pojazd Samuela Thorpe'a

W każdej misji trzeba będzie użyć jednego z tych pojazdów (chyba że zaznaczono inaczej). Dodatkowo twoich 200 żołnierzy będzie służyć jako trzon piechoty Peryhelium. Jakby nie patrzeć, ale żaden cel nie może zostać zdobyty i utrzymany przy użyciu samych czołgów. Obowiązują następujące zasady dotyczące zasobów:

 • Stracony pojazd nie może być dłużej wykorzystywany do ukończenia misji
 • Straty w ludziach zwiększą poziom trudności wszystkich misji
 • Praca z 80% zasobów ludzkich zwiększy trudność wszystkich misji o 10%
 • Praca z 60% zasobów ludzkich zwiększy trudność wszystkich misji o 20%
 • Praca z 40% zasobów ludzkich zwiększy trudność wszystkich misji o 30%
 • Utrata 75% lub więcej zasobów ludzkich oznacza koniec kampanii

Dodatkowe zasoby można zdobyć, wypełniając misje lub inne specjalne cele związane z kampanią fabularną. Na potrzeby kampanii pojazdem używanym do misji jest pojazd używany przez większość uczestników do ukończenia misji. To pojazd, który zostanie swtracony w przypadku porażki.

Uwaga:

 • Gdy stracisz wszystkie pojazdy, kampania się zakończy
 • Pojazdy premium (BMPT Mod.2017, T-72B3) można stracić po dwa razy każdy (podczas kampanii Peryhelium zainwestuje znaczne zasoby, aby utrzymać je w ruchu)
 • Niektóre misje będą miały więcej niż jeden wymagany pojazdu (jeśli nie masz dostępnych więcej niż jeden wymaganych pojazdów, te misje nie będą dostępne
 • Nagrody powiązane z konkretnymi pojazdami kampanii nie będą dostępne, jeśli pojazd zostanie stracony na dobre (na przykład skórka BMPT Mod.2017 nie zostanie przyznana, jeśli pojazd zostanie utracony przed lub w trakcie misji, za ukończenie, której by została przyznana)
 • Skórki i stałe skórki (pojazdy z zakodowanymi skórkami) się liczą, z wyjątkiem pojazdów Hades

tothetop

Bojowy Duch

Oprócz wspomnianych działań trzeba będzie liczyć się z morale swoich żołnierzy. Ludzie nie są robotami i niewielu ludzi jest z natury złych. Popełnianie nieprzyjemnych czynów źle odbije się na twojej załodze, ale niepowodzenia również będą obniżać jej morale. Status morale wpływa na twoje nagrody, a w skrajnych przypadkach na poziom trudności.

Morale twoich żołnierzy jest przedstawione w skali od 1 do 10 i zaczyna się od 6. Obowiązują następujące efekty.

morale2

Stany neutralne

 • Morale 5: Brak dodatkowych efektów
 • Morale 6: Brak dodatkowych efektów
 • Morale 7: Brak dodatkowych efektów

morale3

Stany pozytywne

 • Morale 8: Zdobyłeś zaufanie swoich żołnierzy, a oni będą wykonywać rozkazy, których normalnie by nie zrobili, ale tylko w granicach rozsądku. Nie jesteś jednym z nich, ale uważają cię za kompetentnego dowódcę (podzielne nagrody zwiększone o 10%)
 • Morale 9: Żołnierze uważają cię za doskonałego dowódcę i mają w ciebie pełną wiarę. Zrealizują nawet bardzo trudne cele, aby sprawdzić się w twoich oczach (podzielne nagrody zwiększone o 15%, dostępne stają się dodatkowe misje)
 • Morale 10: Żołnierze podążałyby za tobą do piekła i z powrotem (wyniki Uporządkowany odwrót i Pyrrusowe zwycięstwo nie obniżają już morale, Pogrom obniża morale tylko o -1, podzielne nagrody zwiększone o 20%, dostępne stają się dodatkowe misje)

morale4

Stany negatywne

 • Morale 4: Nawaliłeś. Żołnierze okazują niezadowolenie i trzeba będzie sporo wysiłku, aby przywrócić ich do porządku. Zdobycie zaufania jest znacznie trudniejsze niż jego utrata (wynik Uporządkowany odwrót od teraz zmniejsza morale o -2, podzielne nagrody zmniejszone o 10%)
 • Morale 3: Twoi żołnierze są poważnie niezadowoleni i przekazują skargi do przełożonych, którzy obserwują cię nieufnym okiem (wyniki Uporządkowany odwrót i Pyrrusowe zwycięstwo obniżają od teraz morale o -2, podzielne nagrody zmniejszone o 30%, niektóre misje stają się niedostępne)
 • Morale 2: Twoja ostatnia szansa. Teraz już naprawdę potrzebujesz zwycięstwa (wyniki Uporządkowany odwrót i Pyrrusowe zwycięstwo obniżają od teraz morale o -2, podzielne nagrody zmniejszone o 50%, niektóre misje stają się niedostępne, niektóre wyspecjalizowane nagrody stają się niedostępne)
 • Morale 1: Straciłeś lojalność żołnierzy, kampania się kończy

Zmiana morale zawsze następują na końcu odcinka i jest sumą wszystkich twoich wyników, zaczynając od stanu morale na początku odcinka. Na przykład rozpoczęcie odcinka z Morale 6 i osiągnięcie wyników 3 Solidne zwycięstwa, 1 Duże zwycięstwo i 1 Pogrom zmieni twoje morale w następujący sposób:

Stan początkowy (6) + 1 (Więcej niż jedno Solidne zwycięstwo) +1 (Duże zwycięstwo) -2 (Pogrom) = Morale 6

tothetop

System misji

Dla każdej misji będzie wymagane przydzielenie jednego lub więcej pojazdów z powyższej puli (szczegóły w opisie każdej misji) i wypełnienie jej celów, na które mają wpływ specjalne modyfikatory (patrz poniżej). O losie zaangażowanych sił decyduje wynik misji.

Rzeczywisty wynik misji i jej wpływ na kampanię fabularną zależy od liczby graczy, którzy ją ukończyli w poniższej tabeli:

 • 0% do 15% uczestników wypełniło cel misji – Brak próby

Na potrzeby fabuły misja jest traktowana jako nawet niepodjęta. Żaden z graczy, którzy ją ukończyli, nie straci użytych sił, ale nie otrzyma też żadnej nagrody.

 • 15% do 25% uczestników wypełnia cel misji – Pogrom

Misja nie powiodła się i poniesiono duże straty. Cel misji nie został osiągnięty. Zaangażowany pojazd zostaje stracony, podobnie jak wszystkie oddziały biorące udział w misji. Niektórzy z nich technicznie rzecz biorąc oczywiście powrócą, ale to będą najemnicy – widząc twoją niekompetencję jako przywódcy, nigdy więcej nie będą z tobą pracować. Nie otrzymasz żadnych nagród, a wróg teraz zna tożsamość atakującego. Następnym razem będą przygotowani, a może nawet spróbują wziąć odwet. W przypadku potężnych wrogów będzie to miało poważne konsekwencje.

Wpływ na morale: -2

 • Od 25% do 35% uczestników wypełnia cel misji – Uporządkowany odwrót

Misja nie powiodła się, ale udało ci się wycofać w uporządkowany sposób. Cel misji nie został osiągnięty. Tracisz zaangażowane pojazdy i połowę swoich zaangażowanych żołnierzy. Udało ci się jednak zatrzeć ślady na tyle dobrze, że wróg nie będzie w stanie rozpoznać twojej tożsamości. Gracze, którzy ukończą misję, otrzymają 50% podzielnych nagród i żadnych niepodzielnych nagród.

Wpływ na morale: -1

 • 35% do 45% uczestników wypełnia cel misji – Pyrrusowe zwycięstwo

Misja się powiodła, ale ledwie, ledwie. Cel misji został osiągnięty. Nie tracisz zaangażowanych pojazdów, ale tracisz jedną trzecią zaangażowanych żołnierzy. W rezultacie otrzymasz 50 procent podzielnych nagród, jedną niepodzielną nagrodę o najniższej wartości (jeśli zaoferowano kilka niepodzielnych nagród) lub żadną niepodzielną nagrodę (jeśli zaoferowano tylko jedną). Takie „zwycięstwa” trudno uznać za sukces, a Peryhelium nie może sobie na nie pozwolać na dłuższą metę.

Wpływ na morale: -1

 • 45% do 65% uczestników wypełnia cel misji – Solidne zwycięstwo

To jest podstawowy wynik „sukcesu” – misja zakończyła się sukcesem, nie tracisz żadnych zasobów i otrzymujesz wszystkie nagrody zgodnie z opisem misji.

Wpływ na morale: 0 (+1, jeśli w jednym odcinku odniesie się kilka razy Solidne zwycięstwo)

 • 65% do 80% uczestników wypełnia cel misji – Duże zwycięstwo

Misja poszła lepiej niż oczekiwano. Udało Ci się rozgromić wroga i zmobilizowanie go będzie wymagało wiele wysiłku, co daje ci wystarczająco dużo czasu, aby zrobić to, po co tu jesteś jak należy. Misja się powiodła, nie straciłeś żadnego zasobu. Otrzymasz dodatkowo 150 procent podzielnych nagród. Wpływ na morale: +1 (+2, jeśli w jednym odcinku odniesie się kilka razy Duże zwycięstwo)

 • Co najmniej 80% uczestników wypełnia cel misji – Legendarne zwycięstwo

Nawet nie wiedzieli, co w nich uderzyło. Misja się powiodła, nie straciłeś żadnego zasobu. Otrzymasz dodatkowo 200 procent podzielnych nagród.

Wpływ na morale: +2

Dla pewności:

 • Nagrody podzielne to nagrody, które nie są pojedyncze – czyli np. Złoto, Wzmacnienia, Skrzynki z łupami, Kredyty i inne przedmioty tego rodzaju
 • Niepodzielne nagrody to nagrody, za które otrzymujesz tylko jeden przedmiot (naklejkę, flagę, tytuł, awatar, kamuflaż, farbę bazową, skórkę lub pojazd)

Pamiętaj, że liczba graczy decydujących o wyniku zależy od początkowego statusu Odcinka – jeśli Odcinek rozpoczyna się z 2500 kwalifikującymi się graczami i 1000 dołącza w jego trakcie (jeśli taka opcja jest dostępna), wymagane 50% przekłada się na na 1250 graczy (tych 1000 nowo dołączonych nie wlicza się).

Radzimy by poważnie się zastanowić nad tym, które misje naprawdę chcecie ukończyć. W zależności od kontekstu ukończenie niektórych misji może znacznie skomplikować twoją sytuację lub nawet uniemożliwić wykonanie niektórych przyszłych celów. Jeśli nie masz pewności, co robić (lub masz i chcesz się tym podzielić), warto odwiedzić nasz dedykowany kanał Discord i tam o tym porozmawiać.

tothetop

Wyżej

Dołącz do akcji